LIGA 3: ȘOMUZ FĂLTICENI - CSM PAȘCANI (30 aprilie /ora 17.00) VEZI LIVE !
20 mai 2022

Fermierii sunt aşteptaţi la Centrul APIA Fălticeni pentru a beneficia de compensarea pierderilor datorate secetei

Peste 9.500 de fermieri din zona Fălticeni ar putea beneficia de ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomemului de secetă. Ajutorul acordat de Guvernul României este în valoare de 100 de lei pe hectar şi se acordă pentru suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minim un hectar şi maxim 10 hectare. Şeful Centrului local APIA de la fălticeni, ing. dr. Eugen Iordăchescu ne-a informat că depunerea cererilor pentru ajutoarele de minimis a început şi la Fălticeni de miercuri, 12 septembrie, şi crede că acţiunea s-ar putea finaliza în următoarele 3 săptămâni. Cererile se depun până la data de 15 octombrie 2012. Sprijinul va fi acordat, într-o singură tranşă, începând cu data de 1 noiembrie 2012. Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii depun la Centrul APIA Fălticeni următoarele documente:
1. cerere
2. o copie a BI/CI a solicitantului sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;
3. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
4. copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, certificată „conform cu originalul” de centrele locale sau judeţene, după caz, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, din care să reiasă că deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil precum şi culturile înfiinţate în toamna anului 2011, primăvara anului 2012.
Adeverinţa de la Primării se solicită doar pentru beneficiarii care nu sunt înscrişi în evidenţele APIA şi care exploatează suprafeţe de culturi agricole în teren arabil, de minim 1 ha.