LIGA 3: ȘOMUZ FĂLTICENI - CSM PAȘCANI (30 aprilie /ora 17.00) VEZI LIVE !
23 mai 2022

Şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni – 27 septembrie 2012

Joi, 27 septembrie 2012, de la ora 16.00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni pe luna septembrie. Iată proiectul ordinii de zi.

1.Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2012 – 2013 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

2.Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni cu caracter cultural, artistic şi turistic în luna octombrie – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni şi administrarea Consiliului Local al municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe pagina web www.falticeni.ro