LIGA 3: ȘOMUZ FĂLTICENI - CSM PAȘCANI (30 aprilie /ora 17.00) VEZI LIVE !
23 mai 2022

Consiliul Local Fălticeni se întâlneşte în şedinţă ordinară – 25 octombrie 2012

Joi, 25 octombrie, Consiliul Local Fălticeni se întâlneşte în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului GRIGORAS LIVIU, înscris pe lista electorala a Uniunii Social Liberale – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Falticeni la data de 30.09.2012– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

4.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Municipiului Falticeni si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni si ale unitatilor subordonate – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

5.Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise în vederea închirierii unei suprafete de teren apartinând domeniului public al municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învatamântul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

7.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de functii al Spitalului Municipal Falticeni în posturi de nivel imediat superior – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

8.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

9.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a unei suprafete de teren, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, în vederea construirii unei locuinte– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

10.Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unor locuinte sociale, proprietatea Municipiului Falticeni – initiator,primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

11.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni – initiator,primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

12.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare post-mortem al Municipiului Falticeni folcloristului si scriitorului V.G. Popa – initiator,primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;