LIGA 3: ȘOMUZ FĂLTICENI - CSM PAȘCANI (30 aprilie /ora 17.00) VEZI LIVE !
23 mai 2022

Noiembrie de Fălticeni. Ad honorem

Dragul şi neuitatul nostru coleg şi magistru V. Gh. Popa, sadovenian diac
Radu Suliţă din stirpea lui Kesarion Breb,

La ceas de taină, stăpân pe ziua şi noaptea cuvintelor, sunteţi amintire vie la adunarea Consiliului local unde vi s-a decernat titlul Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Fălticeni.
Vă revedem aici cu desagii plini de necazurile şi bucuriile oamenilor aflaţi în derivă , cu ştiinţa vechimii, cu multele cărţi scrise ori rămase în proiect pe baza cărora v-aţi construit puterea de a exista. Prin culorile cântecului, din depozitul de suflet, la vârsta recapitulărilor, în luptă cu timpul respectându-vă catehismul, cuvântul v-a adus lumina sufletului transformând durerea în bucuria scriiturii. Infernalia nu v-a putut învinge. Itaca spiritului a biruit dimensiunea timpului. Lumina caldă a gândirii a apăsat butonul magic dându-vă puterea de a vieţui şi de a supravieţui.
Cândva şi câteodată au devenit totdeauna, nu doar Ultima etapă. În confruntarea cu destinul aţi ieşit învingător. Pe herbul domniei voastre stă înscris arghezianul „cartea mea, fiule, i-o treaptă”. Dar este prezentă şi o creangă de aur, secretul unui iniţiat ce, cu frământare şi cu trudă lăuntrică, a pornit în călătoria fără întoarcere spre „singurătăţile lui Dumnezeu”
„Creanga de aur va luci în afara timpului” prin ce ne-aţi lăsat ca luminător al şcolii şi al comunităţii.

Preacucernice arhimandrit Timotei, „bădiţă Nicoară şi cuvioase Nicodime”, dragul nostru Cristi Aioanei,

Un nou fruct tomnatec- Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni– pornit cu recunoştinţă din lutul luminos al meleagurilor natale- vi se cuvine şi vă onorează.
Însemnurile vremurilor nu mai sunt amintite ori consemnate doar lapidar pe margine de ceaslov. Înminunarea s-a produs prin metanoia, , împlinirea prin vocaţie şi prin schimbarea paradigmei în destin. Drumul spiritual a biruit fulgurantele ispite preschimbând erosul în agape. Ortodoxia- instanţa la care ne raportăm- v-a deschis calea întru Dumnezeu, în Dumnezeu, de la Dumnezeu întărindu-vă convingerea că înţelepţirea lumii este posibilă numai prin înnoirea minţii şi prin iubirea ce izvorăşte din adâncul inimii.
Urcuşul duhovnicesc v-a sporit plinătatea gândului şi a sufletului. În confruntarea cu sinele aţi găsit pe cărările timpului plin de spini dar şi de bucurii, tâlcul metamorfozelor tainice şi calea netulburată. Agoniseala duhovnicească v-a ostoit şi împlinit setea căutării casei lui Dumnezeu. Şi-aţi avut fericirea de a fi, după cum spunea într-o fericită metaforă preafericitul mitropolit Bartolomeu Anania „grâu de jertfă copt în lanuri de scriptură”.
Trecut prin chinovia de la Neamţ aidoma cuviosului Nicodim şi călit sub furcile destinului aidoma bădiţei Nicoară, părinte arhimandrit, v-aţi sporit prin muncă şi rugă capitalul de imagine şi de clasă culturală şi spirituală pentru ăst timp şi răstimp.
Zâmbetul lăuntric şi liniştea interioară sporesc migala filigranului închinat Celui de Sus.
Axios!

Mioara Gafencu – noiembrie 2012