LIGA 3: ȘOMUZ FĂLTICENI - CSM PAȘCANI (30 aprilie /ora 17.00) VEZI LIVE !
23 mai 2022

Fălticenenii pot depune cereri pentru atribuirea locurilor de parcare din municipiu

Cererile se depun la registratura Primăriei Fălticeni până pe data de 21 decembrie 2012.

parcarePrimăria municipiului Fălticeni informează deţinătorii de autovehicule, cu masa autorizată de până la 3,5 tone, că pot depune cereri pentru atribuirea locurilor de parcare din municipiul Fălticeni (parcări de reşedinţă).
Atribuirea se va face în baza Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în Municipiul Fălticeni, aprobat de Consiliul Local Fălticeni în data de 28 noiembrie 2012.
Potrivit procedurii de atribuire / licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă, solicitanţii vor depune la Primăria municipiului Fălticeni următoarele documente:
-Cerere;
-Documente privind domiciliul: copie B.I./C.I., actul de proprietate / folosinţă a apartamentului (vânzare – cumpărare, donaţie, închiriere, etc);
– Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;
– Documente privind dreptul de folosinţă a autovehiculului: contract de leasing, contract de comodat, după caz;
– Dovada achitării la zi a impozitelor şi taxelor locale, a amenzilor şi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.
Cererile se depun la registratura Primăriei Fălticeni până pe data de 21 decembrie 2012.
Parcările de reşedinţă vor fi destinate utilizării de către proprietarii /locatarii imobilelor, între orele 15.00 – 08.00. În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor / deţinătorilor de autovehicule cu masa maxim autorizată de până la 3,5 tone. Procedura de atribuire / licitaţie se va realiza de către o comisie constituită prin dispoziţia Primarului municipiului Fălticeni, pe asociaţii de proprietari. Tariful stabilit pentru un loc de parcare este de 120 de lei /an/ loc de parcare.