LIGA 3: ȘOMUZ FĂLTICENI - CSM PAȘCANI (30 aprilie /ora 17.00) VEZI LIVE !
19 mai 2022

Funcţii ale identităţii de părinte în dezvoltarea emoţională a şcolarului mic

lansare_de_carte„Funcţii ale identităţii de părinte în dezvoltarea emoţională a şcolarului mic” este tiltul cărţii pe care Alexandrina Trişi, cadru didactic la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni, a lansat-o recent în cadrul unui eveniment organizat în cadrul şcolii.

După cum ne-a mărturisit autoarea, cartea este gândită ca un demers investigativ din perspectiva practicianului interesat de creşterea calităţii educaţiei, care se bazează pe o îndelungată experienţă în activitatea didactică. Lucrarea este centrată în jurul modului cum influenţează asumarea corespunzătoare a identităţii de părinte specifice  vârstei adulte, educaţia emoţională a şcolarului mic.

Cartea este structurată pe trei părţi: teoretică, teoretico-aplicativă şi aplicativă. Plecând de la explicarea pe înţelesul publicului ţintă (specialişti dar şi părinţi) a noţiunii de „identitate”, apoi de „identitate de părinte”, trece prin conturarea profilului de părinte conform literaturii de specialitate, oprindu-se în mod prioritar asupra funcţiilor exercitate de asumare corespunzătoare a identităţii de părinte asupra educaţiei emoţionale a micului şcolar.

„În cazul neasumării corespunzătoare a acestei identităţi, apar disfuncţii în relaţia părinte-copil, cu consecinţe grave asupra dezvoltării laturii emoţionale a micului şcolar. O altă consecinţă a acestor disfuncţii, este reprezentată de necesitatea intervenţiei cadrului didactic în dezvoltarea inteligenţei emoţionale a micului şcolar, pe două planuri: direct –prin activităţi organizate la nivel de curriculum cu elevii şi indirect, prin activităţi de consiliere a părinţilor. Partea teoretico – aplicativă este importantă prin prezentarea studiilor de caz şi exemplelor de activităţi prin care eu personal intervin în sensul dezvoltării inteligenţei emoţionale. În partea de cercetare, utilizând metode şi instrumente adecvate de cercetare specifice domeniului psihosocial, demonstrez utilitatea intervenţiei cadrului didactic şi necesitatea proiectării şi desfăşurării unor astfel de activităţi, pe fondul studierii cu atenţie a dinamicii actuale a relaţiilor părinte-copil în mediul familial. Munca mea de cercetare şi concluziile la care se poate ajunge verificând ipotezele cercetării, pot fi utilizate ca model în activitatea lor şi de alte cadre didactice interesate de dezvoltarea armonioasă a personalităţii propriilor elevi dar pot lărgi orizontul unor cunoştinţe utile părinţilor care doresc să-şi extindă propriile explorări şi să-şi asume conştient identitatea de părinte în scopul menţinerii unui echilibru în relaţiile cu proprii copii, dar şi în scopul determinării unor comportamente dezirabile celor mai mici membri ai familiei lor”, a precizat prof. Alexandrina Trişi.