COVID-19 (Fălticeni, 20.01.2022): 266 cazuri active, 6,07 incidenţa / 40 cazuri confirmate în 24 ore şi 7 persoane vindecate / 34 adulţi şi 3 copii internaţi / 23 locuri libere pentru adulţi şi 3 locuri pentru copii.

Reprezentanții elevilor cer siguranță în școlile din România

Consiliul Național al Elevilor trage un semnal de alarmă cu privire la frecvența cu care sunt încălcate drepturile copiilor și elevilor.

Îngrijoararea vine pe fondul creșterii numărului de apariții în mass-media a cazurilor de abuz, îndreptate asupra copiilor.

În luna septembrie a anului 2017, Consiliul Național al Elevilor a publicat Raportul privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Național (RISEN), document care conține date statistice alarmante cu privire la anumite aspecte din școlile din România.

Astfel, aproape o treime din elevii respondenți nu se simt sau se simt doar parțial în siguranță la școală.

Pe lângă formele de violență și abuz la care sunt expuși elevii, este de actualitate și fenomenul de bullying.

Conform unui studiu lansat în anul 2016 de către organizația Salvați Copiii România, 1 din 4 copii este umilit în mod repetat în grupul de amici, iar 4 din 10 copii au fost răniți urmare a comportamentelor violente repetate ale altor colegi.

“Toate aceste lucruri relevă un adevăr dezamăgitor despre sistemul de învățământ din România: politicile publice pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar sunt ineficiente. Astfel, dreptul la integritate fizică și psihică, garantat de Constituția României, este deseori încălcat.

Precizăm că una dintre noile reglementări incluse în ROFUIP, anume aceea că pe durata orelor de curs elevii trebuie să depoziteze telefoanele în locuri special amenajate din sala de clasă, va îngreuna și împiedica identificarea abuzurilor comise în timpul orelor de curs.

Începând cu anul 2018, copiii și, implicit, elevii, beneficiază de o nouă pârghie pentru a se asigura că drepturile lor sunt respectate, și anume Avocatul Copilului, înființat prin Legea 9/2018, ca adjunct al Avocatului Poporului. Copiii de orice vârstă sau reprezentanți ai acestora pot acum să sesizeze încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale minorului, iar Avocatul Copilului este obligat să soluționeze orice sesizare.

Solicităm autorităților ca la finalizarea cercetărilor să ia măsurile ce se impun pentru a preveni și combate comportamentele deviante ce îi au drept victime pe copii, pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a acestora, într-un cadru care le oferă siguranța necesară.

Consiliul Național al Elevilor încurajează copiii și reprezentanții acestora să nu ignore încălcările drepturilor copilului, de la cele din Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la Statutul Elevului și până la alte acte normative, și să sesizeze Avocatul Copilului, autoritățile și instituțiile competente și atât Consiliile Școlare, cât și Județene, ale Elevilor ori de câte ori este necesar”, se arată în comunicatul transmis de Biroul de Presă al Consiliului Național al Elevilor.