LIGA 3: ȘOMUZ FĂLTICENI - CSM PAȘCANI (30 aprilie /ora 17.00) VEZI LIVE !
23 mai 2022

Ședință extraordinară a Consiliului Local Fălticeni

Marți, 13 martie 2018, de la ora 15.00, va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Fălticeni.

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 – initiator, primar – prof. Gheorghe- Catalin Coman;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii sistemului de iluminat public din Municipiul Falticeni de la S.C. Delgaz Grid S.A – initiator, primar – prof. Gheorghe- Catalin Coman;
3.Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr.101/27.11.2008, cu modificarile si completsrile ulterioare – initiator, primar – prof. Gheorghe – Catalin Coman;
4.Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 101/27.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator, primar – prof. Gheorghe – Catalin Coman;
5.Proiect de hotarare privind divizarea corpului de proprietate nr. 37201, situat pe str. Nicolae Beldiceanu nr. 23, aflat in proprietatea publica a Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe – Catalin Coman;