LIGA 3: ȘOMUZ FĂLTICENI - CSM PAȘCANI (30 aprilie /ora 17.00) VEZI LIVE !
3 iulie 2022

Consiliul Local Fălticeni se întâlnește pentru ședința din luna noiembrie

În această după-amiază, de la ora 15.00, este programată ședința deliberativului fălticenean. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna noiembrie, se vor afla 14 proiecte de hotărâre.

1.Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 29.10.2019 şi 31.10.2019;

2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.

3.Proiect de hotarare privind aprobarea înfiinţării Direcţiei de utilităţi publice, instituţie publică de interes local cu personalitate juridica.

4.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate.

5.Proiect de hotarare privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 2019.

6.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni.

7.Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal – Întocmire P.U.Z. în vederea construirii de locuinţe P+M şi împrejmuire, str. Buciumeni – Tarla Dumbrava f.n., municipiul Fălticeni, jud. Suceava, proprietar Lămăşanu Vasile.

8.Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni a imobilului – construcţie SALA DE SPORT „MARIA OLARU”, situat pe str. Nicu Gane nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni.

9.Proiect de hotarare privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere.

10.Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul 2020.

11.Proiect de hotarare privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 01 – 31 decembrie 2019.

12.Proiect de hotarare privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/ înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

13.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată pentru vânzarea unor bunuri imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni.

14.Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinţe destinate închirierii aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni.

15.Proiect de hotarare privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 39026, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat pe str. Obor, f.n., în două corpuri de proprietate.