COVID-19 (Fălticeni, 20.01.2022): 266 cazuri active, 6,07 incidenţa / 40 cazuri confirmate în 24 ore şi 7 persoane vindecate / 34 adulţi şi 3 copii internaţi / 23 locuri libere pentru adulţi şi 3 locuri pentru copii.

Şedinţă a Consiliului Local Fălticeni în această după-amiază

Joi, 27 mai 2021, de la ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi are 13 puncte:

1.Procesul – verbal al şedinţei din data de 29.04.2021;

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanţilor privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2021 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2021 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

5.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să declanşeze procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

6.Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 20.575 lei în vederea organizării unor activităţi culturale, artistice, relgioase, comemorative şi sportive în perioada 29 mai – 6 iunie 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

7.Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

8.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

9.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

10.Proiect de hotărâre privind privind acordul Municipiului Fălticeni pentru rectificarea situației cadastrale (rectificarea hotarului) a imobilului având nr. cadastral 40469, proprietate privată a municipiului Fălticeni, fără modificare de suprafață – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

11.Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare asupra terenurilor proprietate publică, aferente unor unități de învățământ, pe perioada realizării obiectivelor de investiții – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

12. Raportul primarului municipiului Fălticeni asupra situaţiei gestionării bunurilor;

13. Informarea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă înregistrată sub nr. 10235/13.05.2021;14. Adresa înregistrată sub nr. 11228/20.05.2021 privind solicitarea depunerii declaraţiilor de avere şi de interese.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.