Home Educație „ASSIST- Asistență și suport de specialitate în servicii turistice”, proiect de succes derulat de Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”

„ASSIST- Asistență și suport de specialitate în servicii turistice”, proiect de succes derulat de Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”

by A.S.
0 comment

În perioada 1 septembrie 2018 – 16 septembrie 2021, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” derulează proiectul cu titlul  ”ASSIST- Asistență și suport de specialitate în servicii turistice”, aprobat prin programul Erasmus+,  Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2018-1-RO01-KA102-048291.

 Proiectul, coordonat de  prof. Claudia Suseanu, a avut ca obiective:  formarea competențelor de interacțiune cu turiștii străini în situații reale de învățare și de muncă,  dezvoltarea competențelor de valorificare a potențialului turistic local în context internațional,  formarea competențelor de asistență și suport de specialitate oferit turiștilor,  îmbunătățirea abilităților de comunicare profesională cel putin într-o limbă străină (spaniolă și/ sau engleză), dezvoltarea competențelor sociale, de inițiativă și autonomie atât în plan profesional cât și personal.

Prin oportunitatea oferită de programul Erasmus+,  30 elevi de clasa a X-a și a XI-a, domeniul pregătirii de bază Turism şi alimentaţie / Turism, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni,  au derulat  stagii de formare profesională , în 2 fluxuri (15 elevi/flux), la agenți economici de profil, din localitatea Granada, Spania.

Primul flux a avut loc în perioada 10.06 – 28.06. 2019 iar al doilea flux al proiectului, între 17 mai – 4 iunie 2021.

Prin activități practice desfășurate în organizațiile MEP Europrojects Granada , Ideas Granada , Hotel Abadia, Hotel Las Nieves, Happyguay Tour, Granada, cu o experiență vastă în domeniul interacțiunii cu turiști, atât la nivel local cât și internațional, precum și cu numeroase colaborări în mobilități VET, participanții și-au format abilități de comunicare profesională  într-o limbă străină (spaniolă și elgleză); de lucru cu documente caracteristice zonelor turistice-harți, ghiduri etc, și competențe  profesionale :de identificare a formelor de turism practicate în Granada și Andaluzia; de sintetizare a  informațiilor cu privire la obiectivele turistice; de rezervare de bilete pentru diverse activități culturale și pentru intrări la obiectivele turistice;de  concepere a  unui tur al principalelor obiective turistice și de a însoți grupuri de turiști în vizitarea obiectivelor turistice.

Datorită competențelor formate la agenti economici relevanți, din Granada, proiectul a contribuit deasemenea la creșterea motivației elevilor pentru propria educație și formare profesională, dezvoltând la aceștia:

-Autonomia în luare deciziilor și asumarea acțiunilor,

-Solicitudine față de cei din jurul lor

– Sustenabilitatea parcursului profesional,

– sentimentul de Incluziune/ Integrare într-un mediu nou de muncă și de viață,

– competențe de Specialitate la Standarde europene

– precum și conștientizarea caracterului Transferabil  al cunoștințelor, abilităților și competențelor formate pe parcursul stagiului la diverse posturi din domeniul turismului ,în plan local, regional, național și internațional  – ASSIST.

                La finalul perioadei de mobilitate, elevii participanți au fost evaluați, iar competențele dobândite de către aceștia în stagiu au fost recunoscute prin Certificatului Europass .

Totodată, elevii au realizat o incursiune în cultura, istoria, civilizația spaniolă, prin activitățile culturale desfășurate.

Competențele formate în timpul stagiului reprezintă o valoare adaugată la dezvoltarea  competențelor generale  prevazute în Programa școlară pentru modulele de specialitate,pentru specializarea ”Tehnician în turism”.

 Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele formate de-a lungul derulării proiectului vor fi folosite de către elevii participanți  în proiect și prin realizarea, ca produs final al proiectului, a unui Punct de informare turistică al municipiului Fălticeni, amenajat într-un spațiu  în Centrul de Documentare și Informare al școlii, care va conține și informații relevante despre proiect.

Proiectul   „ASSIST- Asistență și suport de specialitate în servicii turistice””, aprobat prin programul Erasmus+,  Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2018-1-RO01-KA102-048291, a reprezentat o şansă în plus pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni, pentru viitorul acestora. Acest proiect va deschide oportunităţi în creşterea imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi locală, creşterea calităţii  în educaţie şi formarea profesională iniţială şi continuă la nivelul standardelor de calitate europeană, promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional intern şi extern, deschiderea spre valori educaţionale şi culturale europene.

You may also like

Fălticeni Online

Știri locale, regionale și naționale. Evenimente culturale și sportive. Foto și video reportaje.

Proiect editorial personal şi independent.

Rulează videoul

Ultimele postări

@2022 – All Right Reserved. Fălticeni Online

%d blogeri au apreciat:
98450705