Centenar Eugen Dimitriu. Duminică, 1 octombrie 2023, ora 12.00, la Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni.

Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iunie, pe site-ul dedicat (bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor – RGPD/GDPR.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 1 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Model CERERE DE CONTESTATIE la BACALAUREAT 2022

Centrul de examen Nr. ______/______. 2022

___________________________________________________________

Doamna / Domnule Presedinte,

Subsemnatul/ subsemnata _____________________________________________, absolvent/a al/a ________________________________________________________, profilul _____________________________________________________________________,

solicit reevaluarea lucrarii scrise aferente probei scrise* _____ din cadrul sesiunii iunie – iulie a examenului de bacalaureat 2022, sustinute in data de ___________ la disciplina** ___________________________________ si tipul de subiect*** ___________________________________________, la care am obtinut nota (in cifre si litere) ____________________________________________________________________.

Lucrarea a fost redactata in limba _______________________________

(Se va completa dupa caz: Romana, Maghiara sau Germana)

Declar ca am luat la cunostinta prevederile art. 12 alin. (4) si art. 13 alin. (1) din O.M.E. nr. 5151/2021, conform carora nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere si reprezinta nota finala obtinuta la proba respectiva, care nu mai poate fi modificata.

Data, Semnatura,

Doamnei/Domnului Presedinte al Comisiei de bacalaureat din centrul de examen:

About Author

By B.P.

%d blogeri au apreciat: