Home Educație Contestaţiile la examenul de Bacalaureat se depun pe 27 iunie, până la ora 18.00

Contestaţiile la examenul de Bacalaureat se depun pe 27 iunie, până la ora 18.00

by Fălticeni Online
0 comment

Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iunie, pe site-ul dedicat (bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor – RGPD/GDPR.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 1 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Model CERERE DE CONTESTATIE la BACALAUREAT 2022

Centrul de examen Nr. ______/______. 2022

___________________________________________________________

Doamna / Domnule Presedinte,

Subsemnatul/ subsemnata _____________________________________________, absolvent/a al/a ________________________________________________________, profilul _____________________________________________________________________,

solicit reevaluarea lucrarii scrise aferente probei scrise* _____ din cadrul sesiunii iunie – iulie a examenului de bacalaureat 2022, sustinute in data de ___________ la disciplina** ___________________________________ si tipul de subiect*** ___________________________________________, la care am obtinut nota (in cifre si litere) ____________________________________________________________________.

Lucrarea a fost redactata in limba _______________________________

(Se va completa dupa caz: Romana, Maghiara sau Germana)

Declar ca am luat la cunostinta prevederile art. 12 alin. (4) si art. 13 alin. (1) din O.M.E. nr. 5151/2021, conform carora nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere si reprezinta nota finala obtinuta la proba respectiva, care nu mai poate fi modificata.

Data, Semnatura,

Doamnei/Domnului Presedinte al Comisiei de bacalaureat din centrul de examen:

You may also like

Fălticeni Online

Știri locale, regionale și naționale. Evenimente culturale și sportive. Foto și video reportaje.

Rulează videoul

Ultimele postări

@2022 – All Right Reserved. Fălticeni Online

%d blogeri au apreciat:
98450705