Home Educație A doua mobilitate a profesorilor de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni în cadrul Acreditării pentru mobilități Educație școlară, exercițiul financiar Erasmus+ 2021-2027

A doua mobilitate a profesorilor de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni în cadrul Acreditării pentru mobilități Educație școlară, exercițiul financiar Erasmus+ 2021-2027

by A.S.
0 comment

În urma evaluării aplicaței depuse, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni a obținut Acreditarea pentru proiecte Erasmus+, Acțiunea cheie 1, mobilități ale personalului didactic în domeniul Educației școlare, pentru perioada 01.03.2021-31.12.2027, conferită de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Instituția debutează prin această Acreditare în noua generație de proiecte educaționale Erasmus+ 2021-2027, finanțată prin fonduri europene.

Această Acreditare în domeniul Educației școlare se referă la o serie de mobilități de învățare pentru personalul didactic de predare, în care aceștia vor urma cursuri de formare prin care își vor îmbunătăți competențele în anumite domenii educaționale, lucru care va conduce implicit la creșterea calității demersurilor didactice furnizate, precum și la dezvoltarea capacității instituționale de gestionare de proiecte și mobilități europene a Colegiului Tehnic”Mihai Băcescu” Fălticeni.

Achizițiile și beneficiile din această activitate internațională vor genera impact instituțional la nivelul elevilor și părinților acestora, beneficiari direcți ai procesului instructiv-educativ, al profesorilor din comunitatea educațională din municipiu/zonă/județ, care își vor însuși exemple de bune practici rezultate în urma diseminării experienței europene proprii în comunitatea lărgită de învățare de către profesorii participanți la cursuri, al școlii, ce își va îmbunătăți percepția în comunitate și la nivelul comunității locale, în general. Aceasta va beneficia de pe urma furnizării unui act educațional înalt calitativ.

Astfel, între  18-29 iulie 2022, trei profesori de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, dl. prof. Lucian Maleș (informatică), dna. prof. Vergilia Bacalu (biologie) și dna prof. dr. Raluca Iuliana Suciu (limba engleză) au participat la fluxul 2 al primului an de  Acreditare (2021-1-RO01-KA121-SCH-000007441), mai exact la cursul de formare pe tema ”Puncte forte ale rezilienței și bunăstării profesorilor (Resilience and Well-being Strengths for Teachers); Strategii de instruire pentru a aborda nevoile diverse ale tuturor elevilor (Instructional Strategies to Address the Diverse Needs of All Students).

Obiectivul principal al cursului a fost discutarea și împărtășirea experiențelor importante pentru înțelegerea stării de bine a profesorilor, precum și asumarea responsabilității de a dezvolta punctele forte de reziliență pentru a-i ajuta pe ceilalți să ajungă la o stare de bine sporită și mai stabilă.

Ca rezultate ale învățării, putem enumera:

 • Identificarea și analiza punctelor forte necesare pentru atingerea bunăstării și comportamentului rezilient;
 • Identificarea  diferențelor și conexiunilor dintre bunăstare și reziliență;
 • Identificarea puterii personale care provine din adoptarea unui mod de gândire inovator;
 • Dezvoltarea conștientizării și abilităților de a măsura regulat stările personale de bunăstare și monitorizarea stării interne de reziliență;
 • Recunoașterea faptului că emoțiile pot fi gestionate și susținute prin intermediul unui set de  comportamente reziliente;
 • Împărtășirea de experiențe de bunăstare și reziliență prin crearea de analogii și prin povestirea experiențelor personale;
 • Dezvoltarea compasiunii și empatiei față de sine și de ceilalți;
 • Înfruntarea și managerierea temerilor interne;
 • Construirea unui set de instrumente de reziliență care să fie aplicate în mediul profesional
 • Dezvoltarea înțelegerii faptului că elevii au nevoi diferite (puncte forte, preferințe și nevoi diverse) și consecințele acestuia în predare și învățare;
 • Explorarea principiilor de bază ale tiparului universal al învățării (TUI) și însușirea de practici, tehnici și strategii pentru promovarea participării active și a motivației în colectivele diverse de elevi din zilele noastre;
 • Utilizarea de orientări, strategii și tehnici pentru aplicarea principiilor TUI și ale diferențierii pentru a îmbunătăți proiectarea lecțiilor, instruirea și sprijinirea nivelurilor superioare de implicare și performanță pentru toți cursanții.

 Cursul a avut loc în Nisa, Franța, furnizorul de curs fiind EUROPASS TEACHER ACADEMY, International House Nice.

Prin această participare a profesorilor din Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni la un curs de formare european, instituția își asumă încă o dată creșterea calității actului didactic în general, prin punerea în valoare a experiențelor profesionale proprii, într-o colaborare armonioasă permanentă cu toți actorii sociali implicați în procesul educativ, așa cum prevede Viziunea și Misiunea organizației.

Prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonator proiect

You may also like

Fălticeni Online

Știri locale, regionale și naționale. Evenimente culturale și sportive. Foto și video reportaje.

Proiect editorial personal şi independent.

Rulează videoul

Ultimele postări

@2022 – All Right Reserved. Fălticeni Online

%d blogeri au apreciat:
98450705