Întreruperea furnizării apei în Fălticeni: Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 08:00 – 15:00, pentru remedierea unor defecțiuni pe str. Pleșești Gane.

Clubul Copiilor din Fălticeni a relansat un important evenimnt folcloric, care are o tradiție importantă la nivel interjudețean.

Este vorba despre Festivalul Interjudețean de Folclor “Șezătoarea Copiilor”, un festival cu zece ediții desfășurate până în anul 2015, inițiat de învățătorul Gheorghe Popa, fost director al Clubului Copiilor din Fălticeni.

Vestea reluării Festivalului de folclor de la Fălticeni a venit de la profesoara Lenuța Rusu, cunoscută interpretă de folclor. Ea va prelua ștafeta de la învățătorul Gheorghe Popa.

Festivalul “Șezătoarea Copiilor” revine în actualitate chiar din această vară, în format online. Există însă posibilitatea organizării, în format fizic, a Galei laureaților, pe data de 20 iulie 2021, în cadrul programului “Zilele Municipiului Fălticeni”

Concursul are în vedere realizarea unui clasament al participanților, iar în funcție de acest clasament se poate participa la diferite festivaluri naționale de folclor cuprinse în calendarul proiectelor organizate la nivel național.

Concursul este destinat formațiilor de obiceiuri populare (cu excepția celor de iarnă), ansamblurilor folclorice, fanfarelor, tarafurilor, grupurilor instrumentale, grupurilor vocale, formațiilor de jocuri populare și jocurilor din folclorul copiilor.

Folclorul copiilor, fără a avea o tradiție exemplară, încearcă să-și găsească loc în spectacolele de varietăți contemporane, atâta timp câr el a dispărut aproape complet din jocurile copiilor din curtea școlii ori din ,,maidanele’’ copilăriei. De fapt, jocurile copiilor au avut la bază texte și cântece din folclorul copiilor, transmise de cele mai multe ori pe cale orală, dra cunoscând și culegeri tipărite prin grija dascălilor și a oamenilor de cultură devotați fenomenului artistic autentic.

Festivalul ,,Șezătoarea copiilor’’ urmărește revalorificarea acestor obiceiuri, punerea în scenă a nestematelor neamului românesc, iar cel mai firesc lucru este ca acest lucru să se întâmple prin vlăstarele de astăzi, viitorul nostru, copiii.Concursul are, pe de o parte, o dimensiune instructiv-educativă, bazându-se pe însușirea pragmatică a unor deprinderi artistice adecvate celei mai fragede vârste a copilăriei, iar pe de alta, o dimensiune recreativ-distractivă necesară, de asemenea, unei dezvoltări armonioase a copiilor.

SCOPUL CONCURSULUI

Cultivarea la copii a dragostei și a respectului pentru înaintași, pentru folclor, pentru tradițiile și obiceiurile din zona de proveniență, deoarece doar prin copii aceste nestemate ale neamului nostru pot fi scoase din lada de zestre și salvate de la uitare.

OBIECTIVE

• Revigorarea activităților artistice ale elevilor;

• Cunoașterea și popularizarea, la nivel local, județean, interjudețean și național a folclorului, și îndeosebi a folclorului copiilor;

• Promovarea unor texte și cântece autentice, specifice vârstei copilăriei;

• Evidențierea frumuseții și bogăției tradițiilor folclorice ale zonei de proveniență;

• Insuflarea dorinței de a petrece timpul liber într-un mod plăcut, instructiv și recreativ totodată;

• Readucerea în actualitate a jocurilor în aer liber, care au fost în mare parte uitate și care în trecut făceau deliciul copilăriei;

• Realizarea unei mai bune comunicări între grupurile de copii care provin din diferite zone ale țării;

• Promovarea ansamblurilor folclorice, a tarafurilor, a grupurilor vocale, a jocurilor populare, a fanfarelor de copii;

• Dezvoltarea aptitudinilor artistice, de creație și interpretative;

• Stimularea spiritului competițional, dar și de fair-play în rândul elevilor.

STRUCTURA DE DESFĂȘURARE

Este un concurs de echipă, fiecare grup având o denumire și fiind compus din mai mulți copii.

Fiecare grup va prezenta un program artistic compact, cu o anumită tematică, de 10-12 min. pentru obiceiuri folclorice și jocurile de copii, 5-6 minute pentru jocurile populare, 5-6 minute pentru grupurile vocale (două cântece), 15 min. pentru ansambluri folclorice, 6-8 min. pentru grupurile instrumentale.

La grupul vocal nu se admite acompanierea cu CD, ci doar cu instrumente tradiționale (fluier, cobză, vioară, tobă etc) sau fără acompaniament. Grupurile vocale fără acompaniament orchestral nu vor fi depunctate din acest motiv, punându-se accent pe valoarea și autenticitate repertoriului.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Se vor prezenta, cu repertoriu specific local, formații artistice (inclusiv ale minorităților) de la școli generale, licee și cluburi ale copiilor, împărțiți pe categorii de vârstă, după cum urmează:

– elevi clasele I-IV;- elevi clasele V-VIII;- elevi clasele IX-XII.

CRITERII DE EVALUARE

autenticitatea repertoriului și a costumului; prezența scenică; interpretarea.

MOD DE ORGANIZARE

Concursul va fi structurat pe următoarele secțiuni:

Tradiții și obiceiuri locale; Jocuri populare specifice zonei de proveniență a formației; Ansambluri folclorice (tarafuri populare, bante țărănești, fanfare populare, grupuri instrumentale); Grupuri vocale.

Participarea la concurs se va face prin evaluare la fazele inițiale și promovare selectivă la fazele superioare. Formațiile artistice participante se pot constitui în grupuri de dialog, formații scenice corespunzătoare teatrului și șezătorii de copii (ghicitori, glume, păcăleli, calambururi, jocuri de observație), formații de jocuri populare, ansambluri folclorice, tarafuri populare și fanfare de copii.

Concursul ca fi organizat în două etape: județeană (pentru școlile din județul Suceava); interjudețeană (pentru echipajele din județul Suceava promovate la fazele anterioare și pentru echipajele din celelalte județe ale țării), 20 iulie 2021.

Un juriu de specialitate va aprecia evoluția formațiilor și va acorda diplome, după cum urmează:

Marele Premiu ,,Șezătoarea copiilor’’ (Trofeul); Premiile I, II, III; Mențiuni – doar câte una pe secțiune și categorie de vârstă. Se pot acorda și Premii Speciale (ex: pentru cel mai autentic costum, pentru valoarea repertoriului etc).

Premiile constau în diplome și trofee. Decizia juriului nu poate fi contestată.

Nu se percepe taxă de concurs.

Participanții la concurs vor trimite o înregistrare video pe grupul ,,Șezătoarea copiilor Clubul Copiilor Fălticeni’’, grup existent pe Facebook.

Fiecare grup se va înscrie în concurs pe bază de fișă de participare și un acord de prelucare a datelor cu caracter personal, completate și transmise până la data de 15 iulie 2021.

Fiecare grup va încheia un parteneriat de colaborare în dublu exemplar cu organizatorul, Clubul Copiilor Fălticeni.

Înscrierea concurenților se va face între 1-15 iulie 2021, la adresa: Clubul Copiilor Fălticeni, Str. Aleea Căminului, nr. 2, tel./ fax: 0230/ 542472, e-mail: cce_falticeni@yahoo.com, sau rusulenuta@gmail. com. Persoană de contact: prof. Rusu Lenuța, tel: 0745329267.

About Author

By B.P.

%d blogeri au apreciat: