Întreruperea furnizării apei în Fălticeni: Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 08:00 – 15:00, pentru remedierea unor defecțiuni pe str. Pleșești Gane.

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a anunţat public organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava.

Sunt vizate 264 de posturi de conducere. Dintre acestea, 19 posturi sunt scoase la concurs în unităţile de învăţământ din municipiul Fălticeni.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar probele de interviu se vor desfășura în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021.

În perioada 15 – 26 septembrie 2021, dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată, concursuuil pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Fălticeni

Grădinița cu Program Normal “Voinicelul” FălticeniDirector1
Grădinița cu Program Prelungit “Pinocchio” FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” FălticeniDirector adjunct1
Școala Gimnazială “Ion Irimescu” FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Ion Irimescu” FălticeniDirector adjunct1
Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” FălticeniDirector adjunct1
Școala Gimnazială “Ioan Ciurea” FălticeniDirector1
Colegiul Național “Nicu Gane” FălticeniDirector1
Colegiul Național “Nicu Gane” FălticeniDirector adjunct1
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” FălticeniDirector1
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” FălticeniDirector adjunct2
Colegiul “Vasile Lovinescu” FălticeniDirector1
Colegiul “Vasile Lovinescu” FălticeniDirector adjunct2
Grădinița Specială FălticeniDirector1
Clubul Copiilor FălticeniDirector1

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației  nr. 4597 / 2021, modificată și completată prin Ordinul  Ministrului Educației  nr. 5195 / 2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului Educației  nr. 4597 / 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

La concurs pot candida cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții (art. 3 alin. 1 din Metodologie):

Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare;

Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

Au calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectoratele școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

Nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“.

În perioada 15 – 26 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologie, dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată, pentru utilizarea căreia a fost elaborată Procedura nr. 204/DTI/10.09.2021 privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Lista funcțiilor de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care se organizează concurs (Anexă), metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct pentru fiecare unitate de învățământ, calendarul concursului, procedura privind utilizarea platformei de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0230520638, de luni până vineri, între orele 8 – 16,00.

Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava, sesiunea 2021

Unitatea de învățământFuncția de conducereNr. de funcții de conducereObs.
Școala Gimnazială “Luca Arbure” ArboreDirector1
Școala Gimnazială “Ioan Băncescu” AdâncataDirector1 
Școala Gimnazială Nr. 3 BaiaDirector1 
Școala Gimnazială “Nicolae Stoleru” BaiaDirector1
Școala Gimnazială BălăceanaDirector1
Școala Gimnazială BălcăuțiDirector1
Școala Gimnazială BerchișeștiDirector1
Școala Gimnazială “George Tofan” BilcaDirector1
Școala Gimnazială Nr. 1 BogdăneștiDirector1
Școala Gimnazială “Vasile Tomegea” BoroaiaDirector1
Școala Gimnazială BosanciDirector1
Școala Gimnazială BotoșanaDirector1
Școala Gimnazială BreazaDirector1
Școala Gimnazială BrodinaDirector1
Liceul Tehnologic “Nicolai Nanu” BroșteniDirector1 
Liceul Tehnologic “Nicolai Nanu” BroșteniDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Artur Gorovei” BuneștiDirector1
Școala Gimnazială BurlaDirector1
Școala Gimnazială Pârteștii de SusDirector1
Grădinița Cu Program Normal ”Stejărelul” CajvanaDirector1
Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” CajvanaDirector1 
Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” CajvanaDirector adjunct2 
Școala Gimnazială CalafindeștiDirector1
Școala Gimnazială “George Voevidca” Câmpulung MoldovenescDirector1
Școala Gimnazială “George Voevidca” Câmpulung MoldovenescDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Bogdan Vodă” Câmpulung MoldovenescDirector1 
Școala Gimnazială “Teodor V. Stefanelli” Câmpulung MoldovenescDirector1
Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung MoldovenescDirector adjunct1 
Colegiul Național “Dragoș Vodă” Câmpulung MoldovenescDirector1
Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung MoldovenescDirector1
Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung MoldovenescDirector adjunct1 
Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung MoldovenescDirector1
Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung MoldovenescDirector adjunct1 
Școala Profesională Specială Câmpulung MoldovenescDirector1
Clubul Copiilor Câmpulung MoldovenescDirector1 
Școala Gimnazială “Ion Barbir” Capu CâmpuluiDirector1
Școala Gimnazială “Stefan Cel Mare” CârlibabaDirector1
Școala Gimnazială CiocăneștiDirector1 
Școala Gimnazială Ciprian PorumbescuDirector1
Școala Gimnazială “Vornicu Simion Tăutu” ComăneștiDirector1
Școala Gimnazială “Constantin Blanaru” Cornu LunciiDirector1
Școala Gimnazială BăișeștiDirector1
Școala Gimnazială CoșnaDirector1 
Școala Gimnazială CruceaDirector1
Școala Gimnazială MărițeiDirector1
Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” DolhascaDirector1 
Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” DolhascaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială BudeniDirector1 
Școala Gimnazială GuliaDirector1 
Școala Gimnazială “Hatmanul Șendrea” Dolheștii MariDirector1
Liceul Tehnologic Dorna CandrenilorDirector1
Liceul Tehnologic Dorna CandrenilorDirector adjunct1 
Școala Gimnazială Dorna AriniDirector1
Școala Gimnazială DorneștiDirector1
Școala Gimnazială DrăgoieștiDirector1
Școala Gimnazială “Luca Gavril” DrăgușeniDirector1
Grădinița cu Program Normal “Dumbrava Minunată” DumbrăveniDirector1
Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” DumbrăveniDirector1 
Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” DumbrăveniDirector adjunct2 
Grădinița cu Program Normal “Voinicelul” FălticeniDirector1
Grădinița cu Program Prelungit “Pinocchio” FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” FălticeniDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Ion Irimescu” FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Ion Irimescu” FălticeniDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” FălticeniDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Ioan Ciurea” FălticeniDirector1
Colegiul Național “Nicu Gane” FălticeniDirector1
Colegiul Național “Nicu Gane” FălticeniDirector adjunct1 
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” FălticeniDirector1 
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” FălticeniDirector adjunct2 
Colegiul “Vasile Lovinescu” FălticeniDirector1 
Colegiul “Vasile Lovinescu” FălticeniDirector adjunct2 
Grădinița Specială FălticeniDirector1
Clubul Copiilor FălticeniDirector1
Școala Gimnazială “Ion Muceleanu” Fântâna MareDirector1
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” BăneștiDirector1
Școala Gimnazială OniceniDirector1
Școala Gimnazială BucșoaiaDirector1
Școala Gimnazială BucșoaiaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Iraclie Porumbescu” Frătăuții NoiDirector1
Școala Gimnazială Frătăuții VechiDirector1
Școala Gimnazială Frătăuții VechiDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Ion Suhane” FrumosuDirector1
Școala Gimnazială “Dimitrie Gusti” Fundu MoldoveiDirector1
Școala Gimnazială “Samson Bodnarescu” GălăneștiDirector1
Școala Gimnazială “Pahomie C. Vasiliu” GrămeștiDirector1
Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” GrăniceștiDirector1
Grădinița cu Program Normal “Lumea Copilăriei” Gura HumoruluiDirector1
Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța Piticilor” Gura HumoruluiDirector1
Școala Gimnazială Nr. 1 Gura HumoruluiDirector1
Școala Gimnazială “Petru Comarnescu” Gura HumoruluiDirector1
Școala Gimnazială “Teodor Balan” Gura HumoruluiDirector1
Școala Gimnazială “Teodor Balan” Gura HumoruluiDirector adjunct1 
Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura HumoruluiDirector1 
Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura HumoruluiDirector adjunct2 
Clubul Copiilor Gura HumoruluiDirector1
Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Sf. Andrei” Gura HumoruluiDirector1 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Sf. Andrei” Gura HumoruluiDirector adjunct1 
Clubul Sportiv Școlar Gura HumoruluiDirector1
Școala Gimnazială “Mihai Halunga” HănțeștiDirector1
Școala Gimnazială HârtopDirector1
Școala Gimnazială “I.G.Sbiera” Horodnic De JosDirector1
Școala Gimnazială “Iulian Vesper” Horodnic De SusDirector1
Școala Gimnazială ”Maria Cantacuzino” HorodniceniDirector1
Școala Gimnazială “Liviu Suhar” IacobeniDirector1 
Școala Gimnazială Nr. 1 IaslovățDirector1
Școala Gimnazială Nr. 2 IaslovățDirector1
Școala Gimnazială “Simion Florea Marian” IlișeștiDirector1
Școala Gimnazială IpoteștiDirector1
Școala Gimnazială IpoteștiDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Ion Aflorei” Izvoarele SuceveiDirector1
Liceul Tehnologic “Iorgu Virnav Liteanu” LiteniDirector1 
Liceul Tehnologic “Iorgu Virnav Liteanu” LiteniDirector adjunct2 
Școala Gimnazială RotundaDirector1
Școala Gimnazială “Nicolae Labiș” MăliniDirector1
Școala Gimnazială “Krystyna Bochenek” Poiana MiculuiDirector1
Grădinița Cu Program Prelungit MargineaDirector1
Școala Gimnazială Nr. 2 MargineaDirector1
Școala Gimnazială Nr. 3 MargineaDirector1
Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” MargineaDirector1 
Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” MargineaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială MilișăuțiDirector1
Școala Gimnazială Mitocu DragomirneiDirector1 
Școala Gimnazială Moara NicaDirector1
Școala Gimnazială Moldova SulițaDirector1
Liceul Tehnologic “Vasile Cocea” MoldovițaDirector1
Liceul Tehnologic “Vasile Cocea” MoldovițaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială BainețDirector1
Școala Gimnazială OstraDirector1
Școala Gimnazială PăltinoasaDirector1
Școala Gimnazială PanaciDirector1
Liceul Tehnologic “Nicanor Moroșan” Pârteștii De JosDirector1
Școala Gimnazială “Constantin Morariu” PătrăuțiDirector1
Școala Gimnazială “Constantin Morariu” PătrăuțiDirector adjunct1 
Școala Gimnazială Poiana StampeiDirector1
Școala Gimnazială Poieni SolcaDirector1
Școala Gimnazială PojorataDirector1
Școala Gimnazială PreuteștiDirector1
Școala Gimnazială PreuteștiDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Mitropolit Iacob Putneanul” PutnaDirector1
Școala Gimnazială “Ion Lovinescu” RădășeniDirector1
Grădinița cu Program Prelungit “Prichindelul” RădăuțiDirector1
Grădinița cu Program Prelungit “Micul Prinț” RădăuțiDirector1 
Școala Gimnazială “Gheorghe Popadiuc” RădăuțiDirector1
Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” RădăuțiDirector1
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” RădăuțiDirector1 
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” RădăuțiDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Bogdan Vodă” RădăuțiDirector1 
Școala Gimnazială “Regina Elisabeta” RădăuțiDirector1 
Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” RădăuțiDirector1
Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” RădăuțiDirector adjunct1 
Colegiul Tehnic RădăuțiDirector1 
Colegiul Tehnic RădăuțiDirector adjunct1 
Colegiul “Andronic Motrescu” RădăuțiDirector1 
Colegiul “Andronic Motrescu” RădăuțiDirector adjunct1 
Școala Gimnazială Specială “Sf. Stelian” RădăuțiDirector1 
Clubul Copiilor RădăuțiDirector1
Clubul Sportiv Școlar RădăuțiDirector1
Școala Gimnazială RâșcaDirector1
Școala Gimnazială SadovaDirector1
Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu” SalceaDirector1
Școala Gimnazială ”Cristofor Simionescu” PlopeniDirector1
Școala Gimnazială Neagra ȘaruluiDirector1
Școala Gimnazială Satu MareDirector1
Școala Gimnazială “Dimitrie Pacurariu” ȘcheiaDirector1
Școala Gimnazială ȘerbăuțiDirector1
Școala Gimnazială SiminiceaDirector1
Școala Gimnazială “Petru Mușat” SiretDirector1
Școala Gimnazială “Petru Mușat” SiretDirector adjunct1 
Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” SiretDirector1
Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” SiretDirector adjunct1Conform art.I, alin. 3. (2) din O.M.E. nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la O.M.E. nr. 4597/2021
Școala Gimnazială “Alexandru Lăpușneanu” SlatinaDirector1
Liceul Tehnologic “Tomșa Vodă” SolcaDirector1
Liceul Tehnologic “Tomșa Vodă” SolcaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Dimitrie Onciul” StrajaDirector1
Școala Gimnazială “Dimitrie Onciul” StrajaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială StroieștiDirector1
Școala Gimnazială StulpicaniDirector1
Grădinița Cu Program Normal “Obcini” SuceavaDirector1
Grădinița Cu Program Normal “Țăndărică” SuceavaDirector1
Grădinița Cu Program Prelungit “Gulliver” SuceavaDirector1
Grădinița Cu Program Prelungit “Așchiuță” SuceavaDirector1
Grădinița Cu Program Prelungit “Prichindel” SuceavaDirector1
Grădinița Cu Program Prelungit “1-2-3” SuceavaDirector1
Școala Gimnazială Nr. 1 SuceavaDirector1 
Școala Gimnazială Nr. 1 SuceavaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială Nr. 3 SuceavaDirector1 
Școala Gimnazială Nr. 3 SuceavaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială Nr. 4 SuceavaDirector1 
Școala Gimnazială Nr. 4 SuceavaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Jean Bart” SuceavaDirector1
Școala Gimnazială nr. 6 SuceavaDirector1 
Școala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod” SuceavaDirector1
Școala Gimnazială Nr. 8 SuceavaDirector1
Școala Gimnazială “Ion Creangă” SuceavaDirector1
Școala Gimnazială “Ion Creangă” SuceavaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială “Miron Costin” SuceavaDirector1
Școala Gimnazială “Miron Costin” SuceavaDirector adjunct1 
Școala Gimnazială Nr. 10 SuceavaDirector1 
Școala Gimnazială Nr. 10 SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul Național “Ștefan Cel Mare” SuceavaDirector1
Colegiul Național “Ștefan Cel Mare” SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul Național “Petru Rareș” SuceavaDirector1
Colegiul Național “Petru Rareș” SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul Național “Mihai Eminescu” SuceavaDirector1 
Colegiul Național “Mihai Eminescu” SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” SuceavaDirector1 
Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” SuceavaDirector1 
Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” SuceavaDirector adjunct1 
Liceul cu Program Sportiv SuceavaDirector1
Liceul cu Program Sportiv SuceavaDirector adjunct1 
Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei” SuceavaDirector1Conform art.I, alin. 3. (3) din O.M.E. nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la O.M.E. nr. 4597/2021
Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” SuceavaDirector1 
Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” SuceavaDirector1 
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul Tehnic “Petru Mușat” SuceavaDirector1
Colegiul Tehnic “Petru Mușat” SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară SuceavaDirector1 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară SuceavaDirector adjunct1 
Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” SuceavaDirector1 
Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” SuceavaDirector adjunct1 
Școala Postliceală Sanitară SuceavaDirector1
Centrul Școlar de Educație Incluzivă SuceavaDirector1 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă SuceavaDirector adjunct2 
Palatul Copiilor SuceavaDirector1
Școala Gimnazială “Dimitrie Vatamaniuc” SucevițaDirector1
Școala Gimnazială TodireștiDirector1
Școala Gimnazială “Academician H. Mihaescu” UdeștiDirector1
Școala Gimnazială “Academician H. Mihăescu” UdeștiDirector adjunct1 
Școala Gimnazială UlmaDirector1
Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu MoldoveiDirector1
Școala Gimnazială Valea MoldoveiDirector1
Școala Gimnazială “Iorgu G. Toma” VamaDirector1 
Grădinița cu Program Normal “Căsuța Poveștilor” Vatra DorneiDirector1
Grădinița Cu Program Prelungit “Albă ca Zăpada” Vatra DorneiDirector1
Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra DorneiDirector1
Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra DorneiDirector1
Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra DorneiDirector1
Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra DorneiDirector1 
Liceul Tehnologic “Vasile Deac” Vatra DorneiDirector1
Clubul Copiilor Vatra DorneiDirector1
Clubul Sportiv Școlar Vatra DorneiDirector1 
Școala Gimnazială Vatra MoldovițeiDirector1
Școala Gimnazială VereștiDirector1
Școala Gimnazială CorocăieștiDirector1
Școala Gimnazială “Ioan Vicoveanu” Vicovu de JosDirector1
Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Jos RemezauDirector1
Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de SusDirector1 
Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de SusDirector adjunct2 
Școala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de SusDirector1
Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de SusDirector1 
Școala Gimnazială Nr. 3 Vicovu de SusDirector1
Școala Gimnazială BivolărieDirector1
Liceul Tehnologic Special BivolărieDirector1 
Liceul Tehnologic Special BivolărieDirector adjunct1 
Școala Gimnazială VoitinelDirector1
Școala Gimnazială ”Dr. Simion Și Metzia Hîj” VolovățDirector1
Școala Gimnazială “Constantin Tomescu” PleșeștiDirector1
Școala Gimnazială ZamosteaDirector1 
Școala Gimnazială ZvorișteaDirector1 

About Author

By B.P.

%d blogeri au apreciat: