Întreruperea furnizării apei în Fălticeni: Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 08:00 – 15:00, pentru remedierea unor defecțiuni pe str. Pleșești Gane.

Procedura de evaluare a activităţii desfăşurate în cadrul stagiului a fost simplificată de Guvern și devine mai accesibilă pentru angajator. Măsura va facilita accesul tinerilor absolvenţi de învăţământ superior pe piaţa muncii, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Guvernul a simplificat procedura de evaluare a activităţii desfăşurate de stagiar astfel încât aceasta să devină mai accesibilă pentru angajator. Măsura va produce efecte directe şi imediate în ceea ce priveşte numărul de contracte de stagiu încheiate, facilitând accesul tinerilor absolvenţi de studii superioare pe piaţa muncii.

Astfel, proiectul de lege adoptat modifică și completează Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior și prevede eliminarea comisiei de evaluare și introducerea obligației mentorului de a evalua în mod obiectiv activitatea stagiarului și de a propune modalități de îmbunătățire a acesteia.

De asemenea, aceeași măsură a fost luată și în cazul raportului întocmit în prezent de stagiar, în care sunt descrise activităţile desfăşurate. Odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ, mentorul va avea obligația să realizeze un referat de evaluare cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, pe care să-l aducă la cunoştinţa stagiarului în termen de 3 zile lucrătoare.

Actul normativ mai prevede ca în cazul în care încetează sau se modifică contractul individual de muncă al mentorului, acesta are obligația de a elabora un raport al perioadei de stagiu parcurse de stagiar până la acel moment. De acest raport se va ține cont la evaluarea finală pe care o face conducătorul compartimentului. Acesta va putea solicita mentorului şi alte documente care au stat la baza elaborării raportului.

Documentul stabilește, de asemenea, că stagiarul are dreptul să primească referatul de evaluare şi certificatul sau adeverinţa de finalizare a stagiului și să conteste referatul de evaluare, dacă este cazul. În același timp, contractele de stagiu încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 335/2013 și aflate în derulare îşi vor produce efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate.

Perioada de stagiu contribuie la creșterea capacității de inserţie profesională a tinerilor absolvenţi, prin acumularea primei experienţe de muncă, concomitent cu acomodarea cu rigorile unui loc de muncă, cu responsabilităţile şi exigenţele specifice.

About Author

By B.P.

%d blogeri au apreciat: