Furnizarea apei este întreruptă luni, 13.11.2023, între orele 08:30 - 15:00, pentru remedierea unei defecțiuni pe strada Nufărului. Străzi afectate: Horticolei (parțial), Spicului, Nufărului, Doboșari.

În urma evaluării aplicaței depuse, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni a obținut Acreditarea pentru proiecte Erasmus+, Acțiunea cheie 1, mobilități ale personalului didactic în domeniul Educației școlare, pentru perioada 01.03.2021-31.12.2027, conferită de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Instituția debutează prin această Acreditare în noua generație de proiecte educaționale Erasmus+ 2021-2027, finanțată prin fonduri europene.

Această Acreditare în domeniul Educației școlare se referă la o serie de mobilități de învățare pentru personalul didactic de predare, în care aceștia vor urma cursuri de formare prin care își vor îmbunătăți competențele în anumite domenii educaționale, lucru care va conduce implicit la creșterea calității demersurilor didactice furnizate, precum și la dezvoltarea capacității instituționale de gestionare de proiecte și mobilități europene a Colegiului Tehnic”Mihai Băcescu” Fălticeni.

Achizițiile și beneficiile din această activitate internațională vor genera impact instituțional la nivelul elevilor și părinților acestora, beneficiari direcți ai procesului instructiv-educativ, al profesorilor din comunitatea educațională din municipiu/zonă/județ, care își vor însuși exemple de bune practici rezultate în urma diseminării experienței europene proprii în comunitatea lărgită de învățare de către profesorii participanți la cursuri, al școlii, ce își va îmbunătăți percepția în comunitate și la nivelul comunității locale, în general. Aceasta va beneficia de pe urma furnizării unui act educațional înalt calitativ.

Astfel, între  9-13.05.2022, trei profesori de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, dl. prof. Bogdan Dumitriu (informatică), dna. prof. Claudia Chirilă (matematică) și dna prof. Simona Murărescu (informatică) au participat la fluxul 1 al Acreditării (2021-1-RO01-KA121-SCH-000007441), mai exact la cursul de formare pe tema ”Inovația în școală: un mod de gândire inovativ pentru profesori și elevi” (School Innovation: A New Mindset for Teachers and Students).

Obiectivul principal al cursului a fost explorarea de noi strategii de design și planuri de lecție pentru îmbunătățirea modului de predare, încurajrea elevilor spre a fi mai inovatori și motivați.

Ca rezultate ale învățării, putem enumera:

 • Identificarea unor potențiale inovații perturbatoare în educație;
 • Aprecierea modului în care perspectiva adoptată asupra creativității și designului afectează politica utilizată pentru a o genera;
 • Diferența între inovația radicală și inovația incrementală în educație;
 • Explorarea abordărilor centrate pe elev;
 • Soluții inovatoare, inclusiv contextuale: învățare, povestire, jocuri de rol și tehnologie;
 • Proiectarea de soluții de predare care să țină pasul cu elevii contemporani și cu cei cu cerințe educaționale speciale;
 • Dezvoltarea unei game largi de idei noi, strategii, metode și planuri de lecție și înțelegerea rolurilor abilității, experienței, motivației și culturii în creativitate;
 • Abordarea noțiunii de inovație care este importantă pentru profesori pentru a-și îmbunătăți predarea și a-și încuraja elevii să fie motivați pentru învățare;
 • Abilități legate de design al planului de lecție, activități creative, învățarea contextuală, jocul de rol, soluții digitale și provocarea gândirii prin exerciții;
 • Diferite modalități de extindere și actualizare a instrumentelor didactice;
 • Acumularea unei varietăți de noi planuri de lecție și activități care se pot folosi la orele de curs pentru a motiva creativitatea și inovația;

 Cursul a avut loc în Berlin, Germania, furnizorul de curs fiind EUROPASS TEACHER ACADEMY, Europass Berlin Beratungsbüro GmbH.

Prin această participare a profesorilor din Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni la un curs de formare european, instituția își asumă încă o dată creșterea calității actului didactic în general, prin punerea în valoare a experiențelor profesionale proprii, într-o colaborare armonioasă permanentă cu toți actorii sociali implicați în procesul educativ, așa cum prevede Viziunea și Misiunea organizației.

Prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonator proiect

About Author

ByB.P.