Întreruperea furnizării apei în Fălticeni: Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 08:00 – 15:00, pentru remedierea unor defecțiuni pe str. Pleșești Gane.

Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) va modifica modelul actualului card-legitimație de parcare de care beneficiază persoanele cu dizabilități.

Cadrul legal care reglementează implementarea actualului format unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap își încetează aplicabilitatea la data de 30 iunie 2023.

Potrivit noului ordin care va reglementa acest drept al persoanelor cu dizablităţi, legitimațiile emise până la 1 iulie vor mai fi valabile doar până la finalul anului, astfel că toate legitimațiile trebuie înlocuite, cu modelul nou, în perioada iulie – decembrie 2023.

„Cardurile-legitimație de parcare emise până la data de 1 iulie 2023 își păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2023, urmând ca beneficiarii dreptului la cardul-legitimație de parcare să se adreseze autorităților locale în vederea eliberării unui nou card-legitimație de parcare”.

De cardul-legitimație eliberat persoanelor cu dizabilități vor putea beneficia și reprezentanții legali ai acestora, iar în interesul persoanei cu handicap, cardul-legitimație de parcare va putea fi utilizat și de asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul persoanei adulte cu handicap, părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil cu dizabilități, în baza unei măsuri de protecție specială.

Dacă cererea se depune fizic, aceasta va trebui însoțită de documentul de identitate, certificatul de încadrare în grad de handicap și o fotografie tip carte de identitate/ buletin de identitate, care va putea fi depusă și pe suport electronic, în format JPEG.

În cazul depunerii actelor prin mijloace electronice, acestea vor fi prezentate în original la eliberarea cardului-legitimație de parcare.

Potrivit Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceste persoane sau reprezentanții legali ai acestora pot beneficia, la cerere, de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită.

About Author

By B.P.

%d blogeri au apreciat: