Furnizarea apei este întreruptă luni, 13.11.2023, între orele 08:30 - 15:00, pentru remedierea unei defecțiuni pe strada Nufărului. Străzi afectate: Horticolei (parțial), Spicului, Nufărului, Doboșari.

Primăria Fălticeni a organizat joi, 23 februarie 2023, conferința de lansare a unui proiect de mediu în valoare de peste 9,5 milioane de lei, finanțat prin  Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European

Municipiul Fălticeni, a semnat în data de 24 noiembrie 2022, un contract de finanțare pentru implementarea proiectului „Închiderea depozitului temporar de deșeuri municipale Fălticeni, județul Suceava prin implementarea unei tehnologii inovatoare” – IDTDMF, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) în cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”.

Valoarea totală a proiectului este de 9.573.894,25 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 9.325.011,30 lei (7.926.259,61 lei valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE și 1.398.751,69 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național) și 248.882,95 lei valoare neeligibilă, iar perioada de implementare este 24 noiembrie 2022 – 30 aprilie 2024.

Obiectivul general al proiectului constă în rezolvarea unei probleme majore de mediu a Municipiului Fălticeni, generatoarea unei masive poluări (olfactive și a solului), prin închiderea depozitului temporar de deșeuri municipale Fălticeni.

Vă prezentăm înregistrarea conferinței de presă

About Author

ByB.P.