Furnizarea apei este întreruptă luni, 13.11.2023, între orele 08:30 - 15:00, pentru remedierea unei defecțiuni pe strada Nufărului. Străzi afectate: Horticolei (parțial), Spicului, Nufărului, Doboșari.

Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” este beneficiarul  Acreditării Erasmus + conferite de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale pentru  domeniul ”formare profesională-VET”- Acțiunea Cheie 1- 2021-1-RO01-KA120-VET-000046742, care, prin activitățile ce se vor desfășura în perioada 2022-2027, va deschide oportunităţi în creşterea imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi locală, creşterea calităţii  în educaţie şi formarea profesională iniţială şi continuă la nivelul standardelor de calitate europeană, promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional intern şi extern, deschiderea spre valori educaţionale şi culturale europene.

Acreditarea, finanțată de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ ,  are ca obiective:

–  creșterea nivelului pregătirii profesionale pentru 150 elevi VET (filiera tehnologică, profil tehnic și servicii) și matematică-informatică, prin mobilități de formare profesională Erasmus+, în vederea alinierii la SPP-uri și cerințele pieței muncii ,

-dezvoltarea competențelor profesionale a 16 cadre didactice de specialitate-tehnologii și TIC, prin mobilități Erasmus+, în vederea creșterii relevanței și atractivității demersului didactic ,

– îmbunătățirea calității CDL-urilor (tehnic și servicii) pentru creșterea relevanței acestora și adaptarea la piața muncii locale și europene .

Obiectivele propuse vor fi atinse progresiv, în timp, pentru perioada 2022- 2027 în funcție de planificarea anuală a fiecarei mobilități.

Astfel,în primul an al Acreditării VET,  a avut loc prima mobilitate de formare profesională a elevilor școlii (proiect nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000063405 ), care s-a desfășurat timp de două săptămâni (5-16 iunie 2023), în localitatea Braga, din Portugalia .

La această mobilitatea de formare profesională au participat 24 elevi de clasa a XI-a, asigurând accesul echilibrat al elevilor pe specializări, atât de la profilul tehnologic cât și cel teoretic (matematică-informatică): 10 elevi-profil matematică-informatică, 5 elevi–specializarea tehnician operator tehnică de calcul, 5 eleve–specializarea tehnician designer vestimentar, 4 elevi-specializarea electromecanica.

Participanții au realizat  activități practice în companii de profil, din localitatea gazdă,în concordanță cu specializarea pentru care se pregătesc în cadrul unității de învățământ (Asigurarea calității-domeniul textil, Actionări în instalații electromecanice-domeniul electromecanic, Sisteme de operare și aplicații pentru terminale inteligente-domeniul tehnică de calcul, dezvoltare pagini WEB -matematică-informatică). Prof. Bogdan Dumitriu, prof. Claudia Suseanu  și prof. Moroșan Geanina Ionela  au însoțit elevii în mobilitate, asigurînd totodată și tutoralul, mentoratul și monitorizarea acestora pe tot parcursul stagiului.

Prin interacțiunea cu mediile reale de lucru din Portugalia, elevii participanți în proiect și-au format atât competențe profesionale specifice domeniului pentru care se pregătesc  dar și competențe lingvistice de specialitate și  de comunicare în limba engleza într-un context real, competențe sociale, de autonomie, de încredere  în fortele proprii și de interes pentru propria formare.

Impactul activității de formare prin proiectul Erasmus+ asupra participanților: flexibilizarea parcursului lor profesional viitor,  adaptarea elevilor la dinamica domeniului lor de activitate, o mai buna constientizare a interculturalității din UE, a valorilor corespunzătoare conceptelor de incluziune, responsabilizare în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și sustenabilitate, a educației digitale, dar și îmbunatatirea competențelor transversale, necesare ocupării oricărui unui loc de muncă din domeniu.

Totodată, elevii au realizat o incursiune în cultura, istoria, civilizația portugheză, prin activitățile culturale desfășurate.

De la coordonatoarea Acreditării, prof. Claudia Suseanu am aflat că ”prin oportunitatea oferită de programul Erasmus + intenționăm să asigurăm elevilor noștri ce studiază în domeniul VET și matematică-informatică, o pregătire profesională competitivă, conformă cu standardele de pregătire profesională, dar şi conformă cu cerinţele pieţei muncii actuale, dinamică, flexibilă şi bazată pe cunoştinţe transferabile.”

Anul al doilea de proiect a debutat cu activități de job shadowing a două cadre didactice (Ionela Scripcă și Claudia Suseanu) la competiția Euroskills, din Gdansk, Polonia și va continua cu mobilități de formare profesională a unui nr de 27 elevi, pe parcursul acestui an școlar.

Implementarea acreditarii este un  instrument  care va contribui la cresterea calitatii educatiei si la dezvoltarea institutionala, spre beneficiul elevilor.

About Author