Întreruperea furnizării apei în Fălticeni: vineri, 22.09.2023, între orele 08:00 – 15:00, pentru realizarea unui branșament pe str. Ana Ipătescu. Vor fi afectaţi consumatorii de pe strada Ana Ipătescu (parțial), Muncii, Plt. Iordache. Unități: Magazin ”Roxana”.

În această după-amiază are loc şedinţa ordinară, pe luna iulie, a Consiliului Local Fălticeni. Întâlnirea deliberativului fălticenean are cel puţin 19 puncte pe ordinea de zi.

Între proiectele supuse dezbaterii se află şi cel referitor la înfiinţarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, precum şi aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Fălticeni.

Iată proiectul ordinii de zi a şedinţei de marţi, 27 iulie 2021, ora 15.00, care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei Fălticeni.

1.Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 23.06.2021, 06.07.2021 şi 13.07.2021;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2021 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
4.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
5.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul public al acestuia – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
6.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară și actualizarea datelor tehnice cadastrale conform H.C.L. nr. 117/18.12.2008 și H.C.L. nr. 56/24.06.2010 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
7.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea unei suprafeţe de 10 m.p. teren situat pe str. Victoriei, f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui cabinet/camera tehnică pentru instalare echipamente de comunicaţii electronice – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării plății sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
10.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru suprafaţa de 20 m.p. reprezentând parte din terasa Spitalului Municipal Fălticeni, situat pe str. Cuza Vodă nr. 1, pentru închirierea în vederea amplasării unei antene de amplificare a semnalului operatorului de telecomunicaţii mobile ORANGE ROMÂNIA S.A.- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
11.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de bunuri disponibile pentru compensare, în condițiile legilor speciale, a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna IUNIE 2021 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
13.Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 86/27.05.2021 privind darea în administrarea Spitalului Municipal Fălticeni a unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
14.Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
16.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului-C4 (CF nr. 41271, situat în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, județul Suceava, care face parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni, în vederea demolării corpului de clădire –sală de sport şi edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi construcţii cu aceeaşi destinaţie – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
17.Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titularul contractului de închiriere – iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
18.Cererile numitilor Grosu Constantin Vasile şi Grosu Lilia adresate Consiliului local înregistrate sub nr. 14244/30.06.2021 şi nr. 14329/01.07.2021;
19.Cererea numitului Daicu Aurel adresată Consiliului local înregistrată sub nr. 14496/02.07.2021.

About Author

By B.P.

One thought on “Şedinţă a Consiliului Local Fălticeni. Se înfiinţează serviciul de transport public local de persoane”
  1. La cum s-au înmulțit mașinile în ultimii ani numai transport in comun ne mai lipseste, să încurce și mai tare traficul😄.

Comments are closed.

%d blogeri au apreciat: