Întreruperea furnizării apei în Fălticeni: Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 08:00 – 15:00, pentru remedierea unor defecțiuni pe str. Pleșești Gane.

Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni derulează, în parteneriat cu instituții educaționale din Spania (țara coordonatoare), Italia, Malta, Letonia și Portugalia, Proiectul Erasmus+ “Cultural and Natural Treasures to be Preserved for an Inclusive and Sustainable Europe”, nr. 2019-1-ES01-KA229-064307_3. (Comori culturale și naturale care urmează să fie conservate pentru o Europă durabilă și favorabilă incluziunii).

Activitățile proiectului se apropie de final.

Penultima întâlnire de învățare a elevilor s-a desfășurat între 15-22 mai 2022, în Funchal (arhipelagul Madeira, regiune autonomă a Portugaliei).

Tema întâlnirii a fost „rezervații naturale, arii protejate din țările participante la proiect”. Delegația română a fost reprezentată de cinci elevi și două cadre didactice coordonatoare.

Elevii, sub îndrumarea profesorilor, au realizat și prezentat partenerilor un material amplu despre ariile naturale protejate ale României și ale zonei Suceava.

Acesta a fost deosebit de apreciat, mai mulți dintre elevii prezenți manifestându-și deschis opțiunea de a se înscrie pentru următoarea întâlnire (ultima) care va avea loc la Fălticeni, la finalul lunii iunie, pentru a vedea pe viu o parte din locurile incluse în prezentarea României.

Programul a mai cuprins ateliere de lucru pe tema protejării zonelor naturale și valorificării turistice a acestora în mod sustenabil, schimburi de experiență privind reciclarea materialelor refolosibile în școală și acasă, o aplicație practică la muzeul electricității din Funchal, vizitarea unor arii amenajate pentru turismul sustenabil, lucrul pe grupe, ateliere interactive (activități în echipe mixte, abilități practice, comunicare interculturală).

Elevii au putut să-și exerseze abilitățile de comunicare în limba engleză, să facă schimb de informații despre sistemele educaționale din țările participante, să descopere împreună natura insulei Madeira și activitățile economice, să observe pe viu modul de valorificare a terenurilor (trasee amenajate pentru turismul montan, plantații de bananieri, de trestie de zahăr, culturi de legume și ferme zootehnice tradiționale, zone reîmpădurite, stațiuni turistice și căi de comunicație moderne într-un teritoriu accidentat, muntos, de origine vulcanică), să asiste la manifestările prilejuite de ”Feria de flores” (Sarbatoarea florilor), care se desfășoară în Madeira în fiecare an în luna mai.

Proiectele Erasmus+ de educație școlară se adresează elevilor, care astfel capătă experiențe de învățare în context multicultural, abilități de comunicare, de organizare și de management al timpului, al resurselor personale, de gestionare a emoțiilor și de valorificare a propriului potențial într-un mod diferit de activitatea școlară deosebită.

Ei sunt capabili să transmită colegilor lor o parte din achizițiile dobândite, prin mijloace specifice vârstei lor: social media, comunicarea informală.

Programul Erasmus a luat naștere, acum peste 30 de ani, pentru a deschide noi orizonturi, a facilita comunicarea, toleranța și a asigura astfel un spațiu comun de manifestare a valorilor europene.

About Author

By B.P.

%d blogeri au apreciat: