Întreruperea furnizării apei în Fălticeni: vineri, 22.09.2023, între orele 08:00 – 15:00, pentru realizarea unui branșament pe str. Ana Ipătescu. Vor fi afectaţi consumatorii de pe strada Ana Ipătescu (parțial), Muncii, Plt. Iordache. Unități: Magazin ”Roxana”.

Centrul Culturii Tradiționale Suceava a anunțat începerea pregătirilor pentru a 54-a ediție a Festivalului Național de Poezie “Niolae Labiș”.

Festivalul se va desfășura la Suceava, Fălticeni și Mălini, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2022.

Organizatorii sunt: Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava și în colaborare cu Teatrul „Matei Vișniec” Suceava, Muzeul Bucovinei, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Primăria comunei Mălini, Societatea Scriitorilor Bucovineni.

Concursul își propune să descopere, să sprijine și să promoveze noi și autentice talente în rândul tinerilor creatori de poezie, poeții tineri care așteaptă la porțile gloriei literare.

Față de precedentele ediții, este anunțată o nouă secțiune, cea mai bună carte de poezie apărută în anul 2021, care vine cu un premiu substanțial de minimum 1500 de euro.  

Premiul pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2021 va fi în valoare de minimum 1500 de euro.

Iată Regulamentul concursului din 2022, publicat pe pagina de facebook a Centrului Culturii Tradiționale Suceava :

Începând cu această ediție concursul va avea două secţiuni:

1. Carte de poezie apărută în anul 2021

2. Poezii nepublicate, netrimise şi nepremiate la alte concursuri: minimum cinci, maximum zece poezii.

1. Sesiunea carte de poezie apărută în anul 2021

1) Sunt acceptate în concurs: Cărți de poezii publicate în cursul anului 2021, care nu au mai fost premiate la alte festivaluri literare din țară, de alte instituții de cultură din țară sau de către Uniunea Scriitorilor din România, până la data de 31 decembrie 2021, cu specificații clare în ceea ce privește luna apariției. Se vor trimite, prin poștă, două exemplare din cartea de poezie apărută în anul 2021 alături de fișa de înscriere din anexe. Se va trimite aceeași carte, în format electronic, și pe e-mail până la data de 5 septembrie 2022.

În cazul când un autor a tipărit două sau mai multe cărți pe parcursul anului 2021, aceasta va alege un singur titlu pentru acest concurs.

Adresa de expediere este următoarea:

Centrul Cultural „Bucovina” – Suceava

Strada Universității nr. 42

Municipiul Suceava

Județul Suceava

Cu mențiunea clară: Pentru Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș” – secțiunea carte de poezie.

Participanţii trebuie să completeze şi să expedieze, împreună cu lucrările, formularul de înscriere, ce se regăseşte alăturat, însoţit de un scurt CV şi o fotografie personală.

2. Secțiunea Poezii nepublicate, netrimise şi nepremiate la alte concursuri:

1. Sunt acceptate în concurs numai lucrări în limba română, scrise cu diacritice, nepublicate și nepremiate la alte concursuri literare din județ și din țară.

2. Toate lucrările vor fi semnate în sistem motto.

3. La concurs pot participa autori care nu au depășit vârsta de treizecișicinci de ani, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România, nu au debutat editorial și nu au obținut ”Marele Premiu” la edițiile precedente ale concursului.

4. Lucrările vor purta, în loc de semnătură, un motto ales de autor, atenție, un singur motto pe toate lucrările, deasupra titlului, fără însemne personale, grafică sau altă culoare decât cea neagră pentru texte și vor fi trimise, în atașamente diferite, împreună cu un Curriculum Vitae al autorului, pe adresa electronică: ioanmanole2010@gmail.com până la data de 10. 09.2022.

6. Motto-ul de pe lucrări se va regăsi şi în CV-ul atașat. În Curriculum Vitae se va specifica în mod obligatoriu: numele și prenumele autorului, locul și data nașterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon și adresa electronică. Indiferent că sunt trimise în concurs cinci sau zece lucrări, toate trebuie sa fie grupate în același atașament, un singur atașament pentru lucrări și unul pentru datele personale.

7. Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii și maximum zece (10).

8. Participanţii trebuie să completeze şi să expedieze, împreună cu lucrările, formularul de înscriere, ce se regăseşte alăturat, însoţit de un scurt CV şi o fotografie personală.

9. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului „Nicolae Labiș“, iar laureații vor fi publicați în „Caiete mălinene“, volum editat pe suport electronic sau fizic, în funcție de posibilitățile financiare de către Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina. Organizatorii rezervându-şi dreptul de a le folosi în materialele editate ulterior (numai cu menţionarea numelui autorului).

10. Laureații vor fi anunțați cu minimum patruzecișiopt de ore înainte de debutul festivalului, pentru a fi prezenți la festivitatea de premiere, precum și la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava, Fălticeni și Mălini.

11. Manifestările vor consta în lansări de carte, conferințe literare, expoziții, șezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee și monumente de artă, religioase din județ, realizate cu participarea membrilor juriulu, laureații și a altor personalități literare invitate la festival.

12. Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, poeți, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.

13. Lucrările, poemele pentru concurs, vor fi scrise: în Times New Roman CE, dimensiunea fontului 12, spaţierea rândurilor 150 %, pentru lucrările trimise prin poştă electronică.

14. Toate lucrările vor fi semnate în sistem motto.

15, Nu se admit texte fără diacritice.

16. Organizatorii asigură laureaților cheltuieli de masă şi cazare.

17. Lucrările, fişa de înscriere, CV-ul şi fotografia se vor trimite, până la data de zece septembrie 2022, (data poştei ) la ioamanole2010@gmail.com

18. Nu se percepe taxă de participare.

19. Concurenții își asumă întreaga responsabilitate în privința autenticității lucrărilor trimise și a respectării acestui regulament.

20. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda premii consistente în bani.

21. Pe răspunderea autorului în privința respectării întregului regulament. Cei care nu vor respecta această regulă vor fi excluși din concurs, chiar dacă au fost, inițial, ”jurizați.”

22. Membrii juriului nu mai pot schimba, ulterior, ordinea rezultată în urma jurizării. Doar în cazuri excepționale de balotaj sau de fraudă se vor rectifica pozițiile din clasament după o eventuală jurizare, evaluare.

23. În același context, juriul are latitudinea acordării, neacordării sau redistribuirii premiilor. De asemenea, organizatorii se pot consulta cu membrii juriului pentru a stabili lucrările/autorii ce pot fi premiaţi de eventualii sponsori, asociaţii, mass-media, instituţii, societăţi comerciale, persoane private etc.

24. Toți laureații sunt invitați să participe la manifestările care vor avea loc cu ocazia acestui festival. Nu se acceptă absențe decât în situații extreme sau de boală, evident demonstrate. Ignorarea activităților culturale și absența de la aceste manifestări pot duce la pierderea valorii materiale ale premiilor oferite de organizatori.

25. În cazul în care restricțiile impuse de situația pandemică nu ne vor permite desfășurarea fizică a evenimentului, acesta se va desfășura exclusiv online.

27. Vor fi acordate, în funcție de posibilități și acorduri, și premii ale unor reviste literare.

28. Participanții vor primi în timp util programul ediției cu numărul 54 a Festivalului Național de Poezie „ Nicolae Labiș”.

Relații suplimentare: tel:– 0755764373 – Ioan Manole

Manager general,

Sorin Vasile Filip

About Author

By B.P.

%d blogeri au apreciat: