Furnizarea apei este întreruptă luni, 13.11.2023, între orele 08:30 - 15:00, pentru remedierea unei defecțiuni pe strada Nufărului. Străzi afectate: Horticolei (parțial), Spicului, Nufărului, Doboșari.

Primăria Fălticeni anunță trecerea la Venitul Minim de Incluziune (VMI) începând cu ianuarie 2024

Primăria Municipiului Fălticeni, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, implementează sistemul de beneficii sociale, înlocuind ajutorul social și alocația de susținere a familiei cu noul Venit Minim de Incluziune (VMI) începând din ianuarie 2024.

Ce înseamnă Venitul Minim de Incluziune și cine poate beneficia de acest ajutor social?

VMI reprezintă o formă de asistență socială dedicată familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate, având scopul de a preveni și combate sărăcia și riscul de excluziune socială. Schimbarea vine odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.196/2016, iar beneficiarii actuali sunt rugați să se înregistreze în sistem între 1 noiembrie și 31 decembrie 2023 pentru a asigura continuitatea acordării acestui tip de beneficiu de VMI.

Documentele necesare pentru solicitarea Venitului Minim de Incluziune

Pentru a solicita VMI, beneficiarii trebuie să prezinte o serie de documente, printre care formularul standard de cerere VMI, declarație pe propria răspundere, acte de identitate, certificat de naștere pentru copii, adeverințe de venit, și altele. Aceste documente trebuie depuse la Direcția de Asistență Socială până la 31 decembrie 2023.

Cine poate solicita VMI și condițiile de acordare

Persoanele singure și familiile aflate în dificultate, care îndeplinesc anumite condiții, pot solicita VMI. Printre condițiile generale se numără absența unor venituri suficiente pentru un nivel minim de trai și îndeplinirea unor criterii specifice, inclusiv venituri nete lunare ajustate. Cererea va fi analizată de reprezentanții primăriei, iar aprobarea se va face prin dispoziția primarului.

Cuantumul VMI și obligațiile beneficiarilor

Cuantumul VMI variază în funcție de situația familială și veniturile nete lunare ajustate. Beneficiarii au, de asemenea, anumite obligații, printre care depunerea declarației pe propria răspundere la primărie la fiecare 6 luni, comunicarea oricăror modificări privind domiciliul sau veniturile, și îndeplinirea unor activități locale în cazul unor situații specifice.

Introducerea Venitului Minim de Incluziune în Fălticeni aduce schimbări semnificative în beneficiile sociale. Pentru mai multe informații și asistență în întocmirea documentației, cetățenii sunt îndemnați să se adreseze Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

Informaţii detaliate despre depunerea cererilior şi actele necesare găsiţi în secţiunea PORTAL – ADMINISTRAŢIE a site-ului FĂLTICENI ONLINE

About Author