Furnizarea apei este întreruptă luni, 13.11.2023, între orele 08:30 - 15:00, pentru remedierea unei defecțiuni pe strada Nufărului. Străzi afectate: Horticolei (parțial), Spicului, Nufărului, Doboșari.

Omenirea, de la descoperirea focului, ori a antibioticelor, de la inventarea roții până la roboții medicali, a evoluat mereu și neîntrerupt, pas cu pas, datorită minții umane bogată în resurse neuronale puse în slujba progresului.

Așa se întâmplă cu oamenii, unii tind spre a se cunoaște pe sine și spre a-și depăși limitele, așa se întâmplă și cu locul nașterii noastre: își schimbă mereu înfățișarea, cele de ieri devin poveste, evoluția și progresul tehnologic iau locul miturilor.

Orașul Fălticeni și-a schimbat mereu înfățișarea, din târgul de ieri, populat în peste 63% de evrei, transformându-se într-un oraș modern.

Mulți dintre noi nu ne putem imagina un Fălticeni fără electricitate, fără școli, fără poștă, ori mijloace de transport. De aceea, în continuare vom enumera în ordine cronologică câteva din momentele importante care au dus la dezvoltarea orașului pe mai multe planuri. Astfel:

1827 – spătarul Mihail Gane construiește biserica Adormirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, biserică vizitată de domnitorul Al. I. Cuza. În această biserică Ion Creangă a cântat ,,Îngerul a strigat’’.

1832 – Începând cu acest an, în orașul nostru funcționează Judecătoria și Tribunalul.

1857 – În Fălticeni se poate observa progresul prin introducerea diligenței.

1857 – Se dă în funcțiune baia orășenească.

1860 – Apare o nouă clădire cu o arhitectură deosebită, și anume Consulatul Austro-Ungar.

1860 – Iconomul stavrofor Iftime Stamati dă în folosință spitalul orășenesc, cunoscut sub denumirea Spitalul Stamate.

1884 – Acest an este important prin faptul că pe parcursul său s-a lucrat la amenajarea trotuarelor pentru persoanele care mergeau pe jos.

1887 – Un lucru demn de precizat este darea în folosință a căii ferate pe ruta Fălticeni-Dolhasca, sub îndrumarea ing. N. Enghel, transportul feroviar jucând un rol important în deplasarea muncitorilor care lucrau în fabricile din oraș.

1894 – Se construiește de către evrei Spitalul israelit Elias, cunoscut de noi toți ca Maternitatea din Fălticeni.

1896 – Începând cu acest an se poate vorbi de telefonie și la Fălticeni.

1896 – În timpul mandatului de primar al lui Iorgu Radu se construiește actualul sediu al primăriei, o clădire foarte frumoasă, cu arhitectură aparte. Pe holurile clădirii aveau loc celebrele baluri de la Fălticeni.

1913 – Pe străzile din Fălticeni poate fi văzută pentru prima dată o mașină a salvării, datorită doctorului Gabriel Tatos, care a făcut demersuri la Paris pentru ca acest lucru să se materializeze. Mașina salvării era, deci, de producție franțuzească.

1913 – Inginerul Dimitrie Leonida a deschis primul magazin de electrice.

1925 – Inginerul Dimitrie Leonida montează rețeaua electrică în târgul nostru.

Mi se par interesante aceste aspecte, de aceea, mare ar fi bucuria mea și a tuturor, desigur, dacă acest șir ar fi completat și de alte persoane care dețin date referitoare la momentele-cheie în dezvoltarea progresului în orașul Fălticeni.

About Author