Întreruperea furnizării apei în Fălticeni: Vineri, 29 septembrie 2023, între orele 08:00 – 15:00, pentru remedierea unor defecțiuni pe str. Pleșești Gane.

Proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, va avea loc miercuri, 12 iulie.

Proba scrisă va începe la ora 9:00 și se va desfășura în trei centre de concurs. Numărul total de candidați înscriși pentru această probă este de 917, aceștia fiind repartizați astfel: 290 la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 328 la Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava și 299 la Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava.

Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt învățământul preșcolar (170 candidați), învățământul primar (144), educația fizică și sport (91), limba și literatura română (85), matematica (50), limba și literatura engleză (42), biologia (30), consilierea psihopedagogică (28), geografia (25), psihopedagogia specială (25), istoria (24), limba și literatura franceză (17), religia ortodoxă (17), chimia (15), arte vizuale (14), educația socială (13), educația muzicală (11), informatica și tehnologia informației (10), transporturi-maistri instructori (10), etc.

Candidații trebuie să se prezinte în sala de concurs cel târziu la ora 8:00. Durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, după primirea subiectelor. Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 50 de discipline de concurs sunt furnizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate pe site-ul subiecte.edu.ro după susținerea probei scrise.

Rezultatele inițiale ale probei scrise vor fi afișate pe 18 iulie la sediul ISJ Suceava și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestările se depun la sediul ISJ Suceava sau prin mijloace electronice în zilele de 18 iulie, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 iulie.Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă, în timp ce pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), nota minimă este 5.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se va realiza în ședințele de repartizare organizate de ISJ Suceava în zilele de 27 și 28 iulie. Cadrul normativ și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Situația statistică a posturilor didactice/catedrelor publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (complete și vacante) din învățământul preuniversitar, de la nivelul județului Suceava, valabile  pentru anul școlar 2023-2024

Nr. crt.Postul didactic/catedraTotal
1profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica50
2educatoare/institutor pentru invatamantul prescolar/profesor pentru invatamantul prescolar (in limba romana)16
3invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru invatamantul primar (in limba romana)12
4fizica8
5profesor itinerant si de sprijin8
6educator – puericultor5
7educatoare/educator; institutor pentru invatamantul special prescolar; profesor pentru invatamantul special prescolar4
8educatie fizica si sport: pregatire sportiva de specialitate (1- fotbal; 1- hochei pe iarba; 1 – biatlon)3
9informatica – tehnologia informatiei si a comunicatiilor3
10muzica instrumentala (functie de instrument)3
11pregatire – instruire practica (prelucrarea lemnului / prelucrarea lemnului)3
12chimie – fizica2
13corepetitie2
14educatie fizica si sport2
15fizica – chimie2
16invatator-educator/institutor-educator/profesor-educator pentru invatamantul special primar2
17matematica2
18pregatire – instruire practica (mecanica)2
19pregatire – instruire practica (pielarie / confectii piele)2
20pregatire – instruire practica (transporturi / conducerea autovehiculelor)2
21profesor – educator2
22aeromodele / rachetomodele1
23arhitectura1
24carting1
25chimie1
26educatie tehnologica si aplicatii practice1
27electrotehnica, electromecanica / electromecanica1
28etnografie / folclor1
29informatica si tehnologia informatiei si a comunicatiilor1
30instrumente muzicale traditionale1
31limba engleza – limba franceza1
32limba franceza1
33medicina generala1
34pregatire – instruire practica (alimentatie publica si turism / turism)1
35pregatire – instruire practica (asistenta medicala)1
36pregatire – instruire practica (electrotehnica, electromecanica / electromecanica1
37profesor psihopedagog1
38profesor psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala1
39religie penticostala1
40tenis de masa1
41teorie-solfegiu-dicteu1
42textile / tricotaje si confectii textile, finisaj textil1
Total156

About Author

%d blogeri au apreciat: