Furnizarea apei este întreruptă luni, 13.11.2023, între orele 08:30 - 15:00, pentru remedierea unei defecțiuni pe strada Nufărului. Străzi afectate: Horticolei (parțial), Spicului, Nufărului, Doboșari.

Primăria municipiului Fălticeni a făcut publică organizarea unui concurs, cu scopul de a ocupa 26 de funcții contractuale, atât didactice auxiliare, cât și nedidactice, în cadrul Creșei “Sfânta Ana” din oraș.

Concursul începe pe data de 19 octombrie 2023, la ora 10:00, când va avea loc proba scrisă. Ulterior, în cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor acestei probe, va urma etapa interviului la sediul Primăriei.

Ofertele de angajare includ următoarele posturi

Administrator financiar debutant – 1 post.

Administrator de patrimoniu debutant – 1 post.

Secretar debutant – 1 post.

Asistent medical debutant – 2 posturi.

Infirmier – 7 posturi.

Bucătar – 1 post.

Asistent de bucătar – 1 post.

Muncitor calificat IV – 3 posturi.

Lenjereasă – 1 post.

Paznic – 1 post.

Îngrijitor – 7 posturi.

Pentru fiecare dintre aceste funcții, există anumite condiții de studii și vechime pe care candidații trebuie să le îndeplinească. De exemplu, pentru posturile de Administrator financiar debutant, Administrator de patrimoniu debutant și Secretar debutant, se cere un nivel de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile specificate, fără a fi necesară o vechime în specialitatea studiilor.

În cazul posturilor de Asistent medical debutant, nivelul de studii cerut este de diplomă de școală postliceală sau echivalentă, fără a se solicita vechime în specialitatea studiilor.

Pentru alte posturi, cum ar fi infirmier, bucătar, lenjereasă, paznic, îngrijitor și ajutor de bucătar, se cer niveluri de studii generale sau de școală profesională, în funcție de post, și nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Pentru posturile de muncitor calificat IV, se cer studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională și minim 1 an de vechime în specialitate.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie depuse până pe data de 13 octombrie 2023 la Registratura Primăriei și trebuie să includă o serie de documente, precum formularul de înscriere la concurs, copia actului de identitate, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și vechimea în muncă, certificatul de cazier judiciar, adeverința medicală, curriculum vitae, toate însoțite de documente originale pentru verificarea conformității acestora.

Informaţii detaliate despre bibliografia şi tematica de concurs pot fi consultate în anunţul postat pe pagina web a administraţiei locale falticeni.ro, secţiunea concursuri.

Alte ştiri despre angajările la Creşa Sf. Ana din Fălticeni

About Author

One thought on “Angajări la Creșa “Sfânta Ana” Fălticeni – 26 de posturi disponibile”

Comments are closed.